Allmänt

Överfull miljöstuga

By 24 maj, 2020 No Comments

Plasttrågen i miljöstugan har varit överfull.  När styrelsen noterade detta kontaktade leverantören Ragnsells om varför inte tömning hade gjorts. Felet visade sig vara Ragnsells, eftersom de hade glömt en veckas tömning.

Information om tömningsschema för miljöstugan finns på hemsidan på följande sida. På den sidan finns också information om hur alla boende kan bidra till att trågen i miljöstugan inte snabbt blir överfulla.