Trasiga saker

Teknisk förvaltning, dvs. åtgärder i hyreslägenheterna, byte av lampor i trapphus och annat som gör att vår dagliga drift och teknik i fastigheten fungerar utförs av vår tekniska förvaltare. Har man, som hyresgäst, problem med någonting i sin lägenheten ska man kontakta dem via felanmälningsformuläret. Bostadsrättsinnehavare ska åtgärda enklare småfel såsom droppande kranar och annat själva, i enlighet med stadgarna.

Brandvarnare

StorStockholms Brandförsvar säger följande:

Bostadsrättslägenhet – det yttersta ansvaret för inköp och montering vilar på föreningens styrelse. Bostadsrättsinnehavaren är därefter ansvarig för skötsel och underhåll av brandvarnaren.
Hyreslägenhet – fastighetsägaren ansvarar för att fungerande brandvarnare sätts upp men hyresgästen ansvarar sedan för att den fungerar i fortsättningen.