Fastighetsskötsel

Föreningen har upphandlat fastighetsskötseltjänster av CEMI. Du som boende i föreningen kontaktar CEMI om du vill:

 • Felanmäla problem i våra hus (felanmälningar behöver EJ gå via styrelsen).
 • Felanmäla problem i din lägenhet.

Enklast är det att använda formuläret på deras webbplats, eller att maila/ringa till dem. Aktuella kontaktuppgifter finns anslagna i våra trapphus och på deras hemsida.

Jourärenden

Jourärenden

Jour kan beställas av både CEMI (fastighetsskötsel) och St:Eriks (hissar).

Som jourärenden räknas:

 • Hiss som står still/har fastnat (detta begränsar tillgängligheten och rörligheten i fastigheterna)
 • Vattenläcka (ej smådroppande kran)
 • Störning som ej följer ordningsregler (kontakta Störningsjouren)

Använd sunt förnuft när du bedömer om något är ett jourärende eller inte. Blir du osäker, tag kontakt med någon i styrelsen.

Vid direkt fara, såsom brand, våld/misshandel, inbrott eller motsvarande, ring 112.

Hissar

Hissar

Hissarna underhålls och felanmäls till S:T ERIKS HISS. Se sidan Felanmälan för kontaktuppgifter. Telefonnummer finns också i trapphus och vid hissen.

Vad ingår i fastighetsskötseln?

Följande tjänster ingår i vår fastighetsskötsel:

Support och felanmälan

 • Felanmälan och kundservice för styrelse och boende via telefon helgfria vardagar 07.00-16.00
 • Driftmöten två gånger per år
 • Teknisk rond varje vecka på onsdag

Städning

Följande sker en gång per vecka om annat ej anges:

 • Torr- och våtmoppning av golv
 • Textilmattor dammsugs
 • Skrapgaller rengörs
 • Glas på namn- och anslagstavlor avfläckas
 • Glaspartier på entrédörr avfläckas
 • Speglar avfläckas
 • Golvsocklar och trösklar avtorkas 1 gång per halvår.
 • Torr-/våtmoppning av hissgolv
 • Glaspartier i hissar avfläckas
 • Inredning, knappasatser och spelas i hissen avtorkas
 • Hissdörr avfläckas
 • Styrspår för hissdörr rengörs
 • Trappors ledstänger, räcken och fönsterbräden avtorkas
 • Väggar upp till 1,8 m över golv avfläckas
 • Radiatorer och eluttag avtorkas 1 gång per halvår
 • Fönstersmygar, fönsterbänkar, karm och båge avtorkas månadsvis
 • Belysningsarmatur avtorkas 1 gång per halvår
 • Tvättstuga: golv torr- och våtmoppas
 • Tvättstuga: socklar avtorkas 1 gång per halvår
 • Tvättstuga: dörrar avfläckas veckovis
 • Tvättstuga: fönstersmygar, fönsterbänkar, karm och både avtorkas månadsvis.
 • Tvättstuga: belysningsarmatur avtorkas 1 gång per halvår.
 • Tvättstuga: inredning och utrustning avtorkas 1 gång per månad
 • Tvättstuga: luddfilter i tvättmaskiner rengörs veckovis
 • Vinds- och källarutrymmen torr- och våtmoppas (golv) 1 gång per halvår

Övriga tjänster sker på avrop (t.ex. klotterborttagning, golvpolering, grovstädning såsom bortforsling av material och inventarier, fönsterputs, avfallsutrymmen, förvarings- och driftutrymmen)

Vad kan fastighetsskötaren göra för mig?

Hyresgäst

Hyresgäst

Som hyresgäst har du rätt att få hjälp av CEMI i din lägenhet för att åtgärda problem. Däremot har du som hyresgäst underhållsansvar i din lägenhet. Det innebär att enklare uppgifter ska du ta hand om själv, och du ska även vårda lägenheten (12 kap 24 § 1 st jordabalken (hyreslagen)). För överslitage och skadegörelse är du betalningsskyldig.

Saker som ingår i ditt ansvar:

 • Ha en aktiv, giltig hemförsäkring
 • Rensa golvbrunn
 • Byta säkringar och lampor
 • Byta filter till köksfläkten

Du kan få betala extra om du:

 • Vid flera tillfällen inte är hemma på avtalad tid för ett möte med hyresvärden eller någon annan representant (t.ex. fastighetsskötare, tekniker och motsvarande)
 • Tagit bort brandvarnaren
 • Inte frostat av frysen
 • Vatten-/fuktskada

Detta kan du t.ex. få hjälp med:

 • Droppande kran
 • Varmvatten saknas (brist i lägenheten)
 • Icke-fungerande spis (brist i lägenheten)
 • Tvättstugan inte fungerar (brist i lägenheten)

Hyresgästen är skyldig att underrätta hyresvärden om skada har uppstått. Sker in en underrättelse blir hyresgästen skyldig att ersätta den skada som uppkommer. Hyresgästen är också ersättningsskyldig för skada som uppkommer uppsåtligen eller genom vårdslöshet (oaktsamhet). En skada som uppstår genom en olyckshändelse är hyresgästen däremot inte skyldig att ersätta.

Undrar du över något kan du söka svar hos Hyresgästföreningen.

Medlem (bostadsrättsägare)

Som medlem åtgärdar du det mesta själv. Det går självklart bra att beställa tjänsterna av fastighetsskötaren, men du betalar för dessa själv.

Senast ändrad 16 september, 2023 kl 10:35