Lägenhetsnummer

Det finns tre sorters nummer i vår förening, folkbokföringsnumret på lägenheten och det interna lägenhetsnumret. Sedan finns det också ett ID-nummer för varje lägenhet, som vi fick i samband med ombildningen. ID-numret hittar du på ditt hyreskontrakt eller ditt köpekontrakt.

Ekonomiskt ID

Används oftast i kontakt med vår ekonomiska förvaltare.

Det här ett nummer som löper från 1 till 94. Det är så många lägenhet som vi har i föreningen.

Åttasiffrigt lägenhetsnummer

Används oftast i samband med beställning av Internet, TV och telefoni.

Ibland behöver man fylla i sitt åttasiffriga lägenhetsnummer. Det är ett arv från tiden då föreningen ägdes av det kommunala bolaget Svenska Bostäder. Lägenhetsnumret anges på formen 17010xxx. Xxx är de siffrorna som står på utsidan av din lägenhetsdörr. De står på formatet x:xx. Om du bor på Björnsonsgatan 58 är den första siffran 1. Om du bor på Holbergsgatan 90 är den första siffran 2.

Ditt lägenhetsnummer kan då t.ex. vara 170 10 1 11 om du bor på Björnsonsgatan 58.

Längre ner på sidan finns en förteckning som matchar ditt folkbokföringsnummer mot ditt lägenhetsnummer.

Folkbokföringsnummer (lägenhetsnummer)

Används oftast i kontakt med myndigheter, t.ex. Skatteverket.

Alla som bor i ett hus med mer än en lägenhet ska vara folkbokförda på lägenhetsnummer. Lägenhetsnumret ska finnas på synlig plats i husets entré eller på din dörr.

Lägenhetsnumret ska bestå av fyra siffror. De två första siffrorna anger våningsplan och de två sista siffrorna bostadens läge inom våningsplanet. Numrering av bostäderna inom varje våningsplan börjar med 01 för den bostad som ligger till vänster om trappan när man kommer till våningsplanet nerifrån. Numreringen fortsätter sedan medsols.

lagenhetsnummer

Läs mer här.

På din ytterdörr sitter det en nummerbricka med siffror: x:xx. Här nedan hittar du korrekt lägenhetsnummer som tillhör ”dörrnumret”.

För våra fastigheter är numreringen följande:

brf_engelsmannen4_lagenhetssiffror_folkbokforing

Tabell över lägenhetsnummer

Björnsonsgatan 58

Ekonomiskt ID Åttasiffrigt lägenhetsnummer Dörrnummer Folkbokföringsnummer Adress
1 17010111 1:11 1001 Björnsonsgatan 58
2 17010112 1:12 1002 Björnsonsgatan 58
3 17010113 1:13 1003 Björnsonsgatan 58
4 17010122 1:22 1102 Björnsonsgatan 58
5 17010123 1:23 1103 Björnsonsgatan 58
6 17010124 1:24 1104 Björnsonsgatan 58
7 17010131 1:31 1202 Björnsonsgatan 58
8 17010132 1:32 1203 Björnsonsgatan 58
9 17010133 1:33 1204 Björnsonsgatan 58
10 17010134 1:34 1205 Björnsonsgatan 58
11 17010135 1:35 1206 Björnsonsgatan 58
12 17010136 1:36 1201 Björnsonsgatan 58
13 17010141 1:41 1302 Björnsonsgatan 58
14 17010142 1:42 1303 Björnsonsgatan 58
15 17010143 1:43 1304 Björnsonsgatan 58
16 17010144 1:44 1305 Björnsonsgatan 58
17 17010145 1:45 1301 Björnsonsgatan 58
18 17010151 1:51 1402 Björnsonsgatan 58
19 17010152 1:52 1403 Björnsonsgatan 58
20 17010153 1:53 1404 Björnsonsgatan 58
21 17010154 1:54 1405 Björnsonsgatan 58
22 17010155 1:55 1406 Björnsonsgatan 58
23 17010156 1:56 1401 Björnsonsgatan 58
24 17010161 1:61 1502 Björnsonsgatan 58
25 17010162 1:62 1503 Björnsonsgatan 58
26 17010162 1:63 1504 Björnsonsgatan 58
27 17010164 1:64 1505 Björnsonsgatan 58
28 17010165 1:65 1506 Björnsonsgatan 58
29 17010166 1:66 1501 Björnsonsgatan 58
30 17010171 1:71 1602 Björnsonsgatan 58
31 17010172 1:72 1603 Björnsonsgatan 58
32 17010173 1:73 1604 Björnsonsgatan 58
33 17010174 1:74 1605 Björnsonsgatan 58
34 17010175 1:75 1606 Björnsonsgatan 58
35 17010176 1:76 1601 Björnsonsgatan 58
36 17010181 1:81 1702 Björnsonsgatan 58
37 17010182 1:82 1703 Björnsonsgatan 58
38 17010183 1:83 1704 Björnsonsgatan 58
39 17010184 1:84 1705 Björnsonsgatan 58
40 17010185 1:85 1706 Björnsonsgatan 58
41 17010186 1:86 1701 Björnsonsgatan 58
42 17010191 1:91 1802 Björnsonsgatan 58
43 17010192 1:92 1803 Björnsonsgatan 58
44 17010193 1:93 1804 Björnsonsgatan 58
45 17010194 1:94 1805 Björnsonsgatan 58
46 17010195 1:95 1806 Björnsonsgatan 58
47 17010196 1:96 1801 Björnsonsgatan 58

Holbergsgatan 90

Ekonomiskt ID Åttasiffrigt lägenhetsnummer Dörrnummer Folkbokföringsnummer Adress
48 17010211 2:11 1001 Holbergsgatan 90
49 17010212 2:12 1002 Holbergsgatan 90
50 17010221 2:21 1101 Holbergsgatan 90
51 17010222 2:22 1102 Holbergsgatan 90
52 17010223 2:23 1103 Holbergsgatan 90
53 17010231 2:31 1202 Holbergsgatan 90
54 17010232 2:32 1203 Holbergsgatan 90
55 17010233 2:33 1204 Holbergsgatan 90
56 17010234 2:34 1205 Holbergsgatan 90
57 17010235 2:35 1206 Holbergsgatan 90
58 17010236 2:36 1201 Holbergsgatan 90
59 17010241 2:41 1302 Holbergsgatan 90
60 17010242 2:42 1303 Holbergsgatan 90
61 17010243 2:43 1304 Holbergsgatan 90
62 17010244 2:44 1305 Holbergsgatan 90
63 17010245 2:45 1306 Holbergsgatan 90
64 17010246 2:46 1301 Holbergsgatan 90
65 17010251 2:51 1402 Holbergsgatan 90
66 17010252 2:52 1403 Holbergsgatan 90
67 17010253 2:53 1404 Holbergsgatan 90
68 17010254 2:54 1405 Holbergsgatan 90
69 17010255 2:55 1406 Holbergsgatan 90
70 17010256 2:56 1401 Holbergsgatan 90
71 17010261 2:61 1502 Holbergsgatan 90
72 17010262 2:62 1503 Holbergsgatan 90
73 17010263 2:63 1504 Holbergsgatan 90
74 17010264 2:64 1505 Holbergsgatan 90
75 17010265 2:65 1506 Holbergsgatan 90
76 17010266 2:66 1501 Holbergsgatan 90
77 17010271 2:71 1602 Holbergsgatan 90
78 17010272 2:72 1603 Holbergsgatan 90
79 17010273 2:73 1604 Holbergsgatan 90
80 17010274 2:74 1605 Holbergsgatan 90
81 17010275 2:75 1606 Holbergsgatan 90
82 17010276 2:76 1601 Holbergsgatan 90
83 17010281 2:81 1702 Holbergsgatan 90
84 17010282 2:82 1703 Holbergsgatan 90
85 17010283 2:83 1704 Holbergsgatan 90
86 17010284 2:84 1705 Holbergsgatan 90
87 17010285 2:85 1706 Holbergsgatan 90
88 17010286 2:86 1701 Holbergsgatan 90
89 17010291 2:91 1802 Holbergsgatan 90
90 17010292 2:92 1803 Holbergsgatan 90
91 17010293 2:93 1804 Holbergsgatan 90
92 17010294 2:94 1805 Holbergsgatan 90
93 17010295 2:95 1806 Holbergsgatan 90
94 17010296 2:96 1801 Holbergsgatan 90

Om det finns oklarheter/felaktigheter, vänligen kontakta styrelsen.

Senast ändrad 16 september, 2023 kl 10:54