Sophantering

Miljöstugans tömningsschema

By 10 april, 2014 oktober 25th, 2016 No Comments

Miljöstugan töms varje vecka på glas, plast, metall, tidningar och kartonger.

Vänligen försök ta hänsyn till andra boende samt kostnader i föreningen genom att platta ihop kartonger.

Detta bidrar bland annat till att:

  • Fler får plats med sina kartonger i trågen
  • Extrakostnaderna minskar för överfulla tråg och sopor utanför trågen
  • Vi värnar om miljön
  • Miljöstugan blir trevligare för alla boende
  • Vi inte betalar för att återvinna luft (icke-ihopplattade kartonger)

Ta hand om vår gemensamma miljö för allas trevnad!

Alla boende uppskattar om framför allt pappersförpackningar (kartonger) plattas ihop. Det är ofta överfullt bland kartongerna och vi skulle kunna slippa överfulla behållare om alla hjälptes åt att platta till det som slängs. Tänk också på att skruva bort platskorken från t.ex. juice- och mjölkförpackningar, och slänga det i trågen för plast.

Pappersförpackningar