Bostadsrättshavaren svarar själv för försäljning av sin lägenhet antingen personligen eller genom fastighetsmäklare. Formalia i samband med överlåtelse regleras i Bostadsrättslagen kap 6 § 4 och 5 samt föreningsstadgarna, se avsnitt ”Inträde i föreningen och medlemskap”. Kontakta den ekonomiska förvaltaren om du har frågor rörande försäljningen av din lägenhet. Informera den ekonomiska förvaltaren när du har bestämt dig för att sälja din lägenhet. Tillsyn skall ske av lägenheten före överlåtelsen.

Du som säljare och köparen kommer överens om lägenhetens skick, överlåtelse av nycklar, etc.

Ska ni byta ägarandel i lägenheten, kontakta den ekonomiska förvaltaren. Det är nästan samma procedur som vid försäljning.

Senast ändrad 16 september, 2023 kl 10:57