För att du skall få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs synnerligen goda skäl. Sådana skäl kan vara arbete eller studier på annan ort. För andrahandsuthyrning måste man ha styrelsens godkännande. Skriftlig ansökan ska vara styrelsen tillhanda minst 60 dagar innan önskat uthyrningsdatum. Andrahandsuthyrning beviljas i regel för maximalt ett år, men kan förlängas. Intyg skall bifogas ansökan. Varje eventuell förlängning kräver ny ansökan. Kontakta Styrelsen när det gäller formaliteterna kring andrahandsuthyrningen.

Att hyra ut sin lägenhet utan tillstånd är grund för förverkande, vilket kan innebära att nyttjanderätten blir uppsagd. En uppsagd lägenhet kan bli föremål för tvångsförsäljning via kronofogden.

Det spelar ingen roll vem som ska bo i lägenheten medan den är uthyrd. Även om det är en närstående person, till exempel ett barn eller en syster, så är det frågan om en andrahandsupplåtelse. Det är alltså alltid en andrahandsupplåtelse när en bostadsrättshavare låter någon annan självständigt bruka lägenheten.

För korttidsuthyrning via t.ex. Airbnb, läs mer här.

Blanketter

Hyresavtal_andrahandsuthyrning

Ansökan_till_hyresvarden (Skickas till styrelsen Engelsmannen 4)

Senast ändrad 16 september, 2023 kl 11:08