Information om porttelefonen

Varje trapphusentré är försedd med porttelefon för att förhindra att obehöriga uppehåller sig i våra trappuppgångar. Besökaren använder knapparna på porttelefonen för att leta upp namnet. Anropet från porten sker genom en vanlig signal på din telefon (Okänd ringer). När man lyfter luren hörs först en melodi som informerar att signalen kommer från porten. Om man inte önskar ge sig tillkänna för den besökande lägger man omedelbart på luren. För att öppna porten vid anrop tryck 5 eller *. För att inte öppna porten, lägg på luren.

Om man ringer på porttelefonen så öppnas båda dörrarna, alltså både yttre entrédörren och den inre entrédörren.

Ändra nummer

När man väl fått porttelefonen inkopplad har man möjlighet att själv ändra telefonnummer genom inställningar i aptusportalen där man även bokar tvättstugan.

Beställningsformulär för inkoppling av porttelefon

    Gör en beställning per inkoppling! Dvs. om du vill koppla in två nummer, fyll i formuläret två gånger med de olika uppgifterna.


    Genom att skicka in formuläret samtycker jag till att informationen jag lämnar kommer att behandlas av BRF Engelsmannen4 och kommer användas för att lösa ditt ärende. BRF Engelsmannen4 kan komma att dela med sig av dina uppgifter till någon av föreningens leverantörer för att lösa ditt ärende.

    Senast ändrad 16 september, 2023 kl 10:56