Allmän information

Avgiftsavi för de som köpt sin lägenhet och hyresavi för de som hyr sin lägenhet skickas ut av vår ekonomiska förvaltare för tre månader i taget. Dvs. i ett kuvert kommer avgiftsavier för de tre kommande månaderna, en per månad. Du betalar alltså avgiften per månad, men du får tre avier per gång.

Bredbandsavgiften som specificeras separat betalas för att det ska gå datatrafik till bostaden. Detta är inte en avgift som du kan välja bort, oavsett om du har Internet/TV eller inte, utan det är en allmän infrastrukturavgift som debiteras.

Bredband 1000/1000 mbit ingår i avgiften och leverantören är Stockholms stadsnät.

E-faktura

Det går bra att betala avgiften/hyran till föreningen via e-faktura, och därmed få hyres-/avgiftsavierna skickade direkt till Internetbanken.

Observera att e-faktura och autogiro är två skilda betalningssätt.

Hur anmäler man sig?

Ni anmäler er till e-fakturatjänsten via Internetbanken. Hur anmälningen går tillväga varierar beroende på vilken Internetbank man har. Tag därför kontakt med din bank för instruktion om hur det fungerar.

I de flesta fall kommer en informationsruta upp när man har betalat avgiften, som meddelar att mottagaren även har e-faktura. Följ då instruktionerna för det.

Det går också att söka upp e-fakturamottagare i Internetbanken. Ni ska då söka efter Fastighetsägarna som mottagare.

Observera att ni inte ska söka på föreningens namn då det är Fastighetsägarna som hanterar inbetalningarna och därmed står som mottagare för tjänsten.

Har ni autogiro som betalningstjänst idag så avslutas den per automatik om ni anmäler er till e-faktura.

Vem kan anmäla sig?

Den som står som avimottagare kan anmäla sig för e-faktura, vilket är samma person som avierna idag är adresserade till. Kontaka Fastighetsägarna om ni vill ändra detta.

När kan man anmäla sig?

Ni kan anmäla er när som helst men tjänsten startar igång kvartalsvis i samband med aviseringen. Bekräftelse på att tjänsten är igång får ni genom att ni får information om att det finns en e-faktura i Internetbanken. Denna ska signeras, och dras alltså inte med autogiro. Fram tills att ni fått denna bekräftelse betalar ni avierna manuellt.

Har ni ytterligare frågor om detta så kontakta den ekonomiska förvaltningen. Kontaktuppgifter finns på sidan Felanmälan.

Senast ändrad 16 september, 2023 kl 10:27