Om ditt ärende är akut, exempelvis vid vattenläcka som kan orsaka stor skada, brandlukt, så kontakta CEMIs jour på 08-18 70 00 – dygnet runt jour. Ring också 112 om det råder akut fara, t.ex. vid misstanke om brand. Om ärendet kan påverka andra boende så informera gärna även styrelsen.

Kontakt med styrelsen

Kontakta styrelsen

  Du bor på:

  Är du en robot?

  Genom att skicka in formuläret samtycker jag till att informationen jag lämnar kommer att behandlas av BRF Engelsmannen4 och kommer användas för att lösa ditt ärende. BRF Engelsmannen4 kan komma att dela med sig av dina uppgifter till någon av föreningens leverantörer för att lösa ditt ärende.

  Föreningens post-/fakturaadress

  Postadress

  Brf Engelsmannen 4
  c/o Ulrich Dorwarth
  Holbergsgatan 90
  168 45 Bromma

  Fakturadress

  Avtal, fakturor, mäklarinformation, etc. skickas hit

  Brf Engelsmannen 4
  FE236-20951
  Box 12026
  102 21 Stockholm

  Fakturaadress epost:

  236levfaktura.service@fastighetsagarna.se

  Styrelsemedlemmar

  Styrelsemedlemmar når du på fornamn@engelsmannen4.se:

  • Michael Johansson – ordförande
  • Ulrich Dorwarth – vice ordförande
  • Camilla Jansson – kassör
  • Ylva Novak – sekreterare
  • Daniel Lindkvist – ledamot
  • Hans Brantefelt – suppleant
  • Katarina Hammarlund – suppleant
  • Lars Schrattenholz – suppleant
  • Ricardo Martinez – ledamot

  Kontakt med valberedningen

  Kontakta valberedningen

  För verksamhetsåret 2023/2024 ingår följande personer i valberedningen;

  • Ingrid Granberg
  • Eva Wetterborg

  Vill du sitta i styrelsen, kontakta valberedningen på valberedning@engelsmannen4.se.

  Felanmälan

  För störningar, t.ex. hög musik och motsvarande, ringer du störningsjouren.

  Du hittar alla felanmälningsformulär på engelsmannen4.se/felanmalan.

  Vill du beställa taggar eller har andra nyckelfrågor? Gå till sidan för Nyckelärenden.

  Saknar du avgiftsavi eller har andra frågor om din hyra/avgift? Kontakta då föreningens ekonomiska förvaltare Fastighetsägarna på 08- 617 76 00 eller skicka e-post till felanmalan@fastighetsagarna.se.

  Har du problem med din lägenhet eller upptäckt ett fel i trapphuset och vill göra en teknisk anmälan? Gå till sidan Felanmälan.

  Vill du beställa eller ändra porttelefonin? Gå till sidan för Porttelefon.

  Senast ändrad 15 juni, 2024 kl 14:10