Vår garagebyggnad ägs och förvaltas av oss i Brf Engelsmannen 4. Utöver garaget förvaltar vi även 4st garageplatser utomhus. Garaget är kameraövervakat. Garagens huvudsakliga användning är för parkering av bilar och får inte användas som extra förråd, förvaring av biltillbehör, cyklar osv.

Dessa regler gäller för garaget:

  • Det skall alltid hållas låst, se till att entréer stängs efter er.
  • Parkera inom parkeringsruta
  • Får inte hyras ut, eller överlåtas
  • Eluttaget i garagen får inte användas till laddning av elbilar, då elnätet inte
    är konstruerat för detta. Eluttagen är endast avsedda för motorvärmare
  • Ingen förvaring är tillåten i garaget, Se ovan.

Fotnot:

Om det uppstår ex vis en brand i garage och det visar sig att branden uppkommit/förvärrats på grund av att materiel förvarats i garaget på ett sätt som strider mot försäkringsvillkoren, kan detta medföra att försäkringsersättning helt uteblir. Detta kan självfallet få långtgående konsekvenser för föreningen, men kanske ännu mer långtgående konsekvenser för den medlem i föreningen som förvarat det brandfarliga materialet i garaget, och som därmed möjliggjort brand eller underlättat för brandens förlopp.
Om inte föreningens försäkring gäller, och inte heller den enskilde garageinnehavarens försäkring täcker skadan, lär skadeståndskraven som ställs mot (den vårdslöse) garageinnehavaren kunna bli mycket svåra att hantera inom ramen för dennes privatekonomi.

Senast ändrad 16 september, 2023 kl 11:01