Regler för antal platser per hushåll.

Den här regeln gäller boende, likväl som externa hyresgäster.

  1. Hushåll får endast ha 2 parkeringsplats(er)/garageplats(er), oavsett typ, för personbil.
  2. Hushåll får endast ha 1 garageplats för mc
  3. Hushåll får endast ha 1 garageplats uppställningsplats mc
    Undantag från punkt 1 ges i kombination med MC-plats, oavsett MC-platstyp. Således får ett hushåll ha max 3 parkeringsplatser, 2 för bil, oavsett typ och 1 för mc, oavsett typ.
  4. Bostadsrättsföreningens styrelse äger rätten att godkänna ytterligare undantag från punkt 1-4 i enskilda fall.

Senast ändrad 16 september, 2023 kl 11:02