Välkommen till Brf Engelsmannen 4

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 i Blackeberg

Vad vill du göra idag?

Nyheter från föreningen

12 maj, 2024 in Garaget

Garagestädning torsdag 16 maj

Det är dags att vårstäda garaget igen. Cemi hjälper till som vanligt och vill gärna ha garaget helt fritt från fordon under dagen. Tiden är 08:00-17:00 nu på torsdag alltså…
Read More
12 maj, 2024 in Allmänt

Årsredovisning för 2023 finns nu att hämta

Vi delar ut årsredovisningen i pappersform senare i veckan men den finns även att hämta här som pdf.   https://blog.engelsmannen4.se/nyhetsarkiv/arsredovisningar/
Read More
9 maj, 2024 in Allmänt

Planerat avbrott värme och varmvatten 23/5 – 24/5 Stockholm Exergi

Info från Stockholm Exergi: Hej! Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet i: Blackeberg, Beckomberga, Norra Ängby, Södra Ängby Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden: från 2024-05-23…
Read More

 Få nyheterna direkt till din mail

Händer i föreningen

Kommande styrelsemöten

 • 2023-01-10
 • 2023-02-14
 • 2023-03-14
 • 2023-04-11
 • 2023-05-09
 • 2023-06-13

Andra händelser

 • Inget just nu

Kommande Medlemsmöten

Årsstämma 21 maj 2024 kl 19:00

Viktiga datum

Nedan följer en översikt av styrelsens arbete, samt vilka datum som gäller för dig som medlem i föreningen.

Januari

 • Bokslutsarbete (ekonomisk sammanfattning, årsredovisning) för föregående år görs.
 • Valberedningen bör påbörja sitt arbete för att föreslå nya styrelsekandidater.
 • De som är intresserade av att sitta i styrelsen bör ta kontakt med valberedningen.

Februari

Mars

Medlemmar som vill få ett ärende behandlat på föreningsstämman (årsstämman) bör skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen, så att ärenden hinner gå ut med kallelsen (§20).

April

 • Kallelse till årsstämman får skickas ut tidigast fyra veckor innan årsstämman och senast två veckor innan årsstämman, enligt stadgarna (§19).

Maj

 • Årsstämma i föreningen, före juni månads utgång enl. stadgarna (§19)
 • Ärenden som ska behandlas innan sommaren ska vara styrelsen tillhanda

Juni

Inga aktuella händelser just nu.

Juli

 • Styrelsen har uppehåll vad avser ordinarie styrelsemöten. Ärenden som önskas behandlas på ett styrelsemöte bör skickas in så att de är styrelsen tillhanda inför maj månads möte (för att kunna hanteras och ges besked om under juni månad) eller augusti månads möte.

Augusti

September

Oktober

November

December

Budgeten för föreningens kommande verksamhetsår sätts.