Välkommen till Brf Engelsmannen 4

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 i Blackeberg

Vad vill du göra idag?

Nyheter från föreningen

Senaste nyheterna / Fler nyheter

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2022

| Föreningsstämma, Kallelse | No Comments
KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA  I BRF ENGELSMANNEN 4 Tisdagen den 14 juni, kl 19:00 på Bio Kaskad Årsredovisningen och förvaltningsberättelsen…

Rensning av cyklar och barnvagnar under 2022

| Allmänt | No Comments
Rensning av cyklar och barnvagnar Det är trångt i cykel och barnvagnsrummet samt i cykelställen utanför. Vi gör därför en…

Hissen på Holbergsgatan 90 trasig

| Allmänt | No Comments
Hissen är tyvärr trasig igen men jourservice är kontaktad så vi hoppas på en snabb lösning.
 Få nyheterna direkt till din mail

Händer i föreningen

Kommande styrelsemöten

 • 2021-01-12
 • 2021-02-09
 • 2021-03-09
 • 2021-04-12
 • 2021-05-11
 • 2021-08-17
 • 2021-09-14
 • 2021-10-12
 • 2021-11-09
 • 2021-12-14

Kommande Öppet Hus

Andra händelser

 • 2019-09-03 | Stockholm Exergi stänger av Värme & Varmvatten från 2019-09-03 klockan 21:00 fram till klockan 02:00 2019-09-04.
 • 2019-10-01  | Föreningen tar över driften av garaget från Sthlm Parkering
 • 2019-10-01  | Föreningen byter ekonomisk förvaltare från RB Ekonomi till Fastighetsägarna

Kommande Medlemsmöten

 • Årsstämma 18 maj 2021

Viktiga datum

Nedan följer en översikt av styrelsens arbete, samt vilka datum som gäller för dig som medlem i föreningen.

Januari

 • Bokslutsarbete (ekonomisk sammanfattning, årsredovisning) för föregående år görs.
 • Valberedningen bör påbörja sitt arbete för att föreslå nya styrelsekandidater.
 • De som är intresserade av att sitta i styrelsen bör ta kontakt med valberedningen.

Februari

Värmeprojekt. Termostater och flöden i lägenheterna kontrolleras.

Mars

Medlemmar som vill få ett ärende behandlat på föreningsstämman (årsstämman) bör skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen, så att ärenden hinner gå ut med kallelsen (§20).

April

 • Kallelse till årsstämman får skickas ut tidigast fyra veckor innan årsstämman och senast två veckor innan årsstämman, enligt stadgarna (§19).

Maj

 • Årsstämma i föreningen, före juni månads utgång enl. stadgarna (§19)
 • Ärenden som ska behandlas innan sommaren ska vara styrelsen tillhanda

Juni

Inga aktuella händelser just nu.

Juli

 • Styrelsen har uppehåll vad avser ordinarie styrelsemöten. Ärenden som önskas behandlas på ett styrelsemöte bör skickas in så att de är styrelsen tillhanda inför maj månads möte (för att kunna hanteras och ges besked om under juni månad) eller augusti månads möte.

Augusti

September

Oktober

November

December

Budgeten för föreningens kommande verksamhetsår sätts.