Välkommen till Brf Engelsmannen 4

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 i Blackeberg

Vad vill du göra idag?

Nyheter från föreningen

13 september, 2023 in Allmänt

Planerat avbrott på värme och varmvatten 26/9

Stockholm Exergi informerar om att det kommer vara ett avbrott under perioden: från 2023-09-26 23:00 till 2023-09-27 05:00 Värme och…
Read More
27 juni, 2023 in Allmänt, Björnsonsgatan 58, Holbergsgatan 90

Uppgradering av Aptus system torsdagen den 29/6

Torsdagen den 29/6 kommer det att utföras en uppgradering av vårt aptussystem, alltså det som styr inpassering i våra dörrar…
Read More
24 juni, 2023 in Allmänt

Intresserad av att hjälpa till med våra växter?

Hej Grannar! Innan dom allra flesta av oss försvinner iväg på välbehövligt miljöombyte, vill vi bjuda in alla som är…
Read More

 Få nyheterna direkt till din mail

Händer i föreningen

Kommande styrelsemöten

 • 2023-01-10
 • 2023-02-14
 • 2023-03-14
 • 2023-04-11
 • 2023-05-09
 • 2023-06-13

Andra händelser

 • Inget just nu

Kommande Medlemsmöten

Viktiga datum

Nedan följer en översikt av styrelsens arbete, samt vilka datum som gäller för dig som medlem i föreningen.

Januari

 • Bokslutsarbete (ekonomisk sammanfattning, årsredovisning) för föregående år görs.
 • Valberedningen bör påbörja sitt arbete för att föreslå nya styrelsekandidater.
 • De som är intresserade av att sitta i styrelsen bör ta kontakt med valberedningen.

Februari

Mars

Medlemmar som vill få ett ärende behandlat på föreningsstämman (årsstämman) bör skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen, så att ärenden hinner gå ut med kallelsen (§20).

April

 • Kallelse till årsstämman får skickas ut tidigast fyra veckor innan årsstämman och senast två veckor innan årsstämman, enligt stadgarna (§19).

Maj

 • Årsstämma i föreningen, före juni månads utgång enl. stadgarna (§19)
 • Ärenden som ska behandlas innan sommaren ska vara styrelsen tillhanda

Juni

Inga aktuella händelser just nu.

Juli

 • Styrelsen har uppehåll vad avser ordinarie styrelsemöten. Ärenden som önskas behandlas på ett styrelsemöte bör skickas in så att de är styrelsen tillhanda inför maj månads möte (för att kunna hanteras och ges besked om under juni månad) eller augusti månads möte.

Augusti

September

Oktober

November

December

Budgeten för föreningens kommande verksamhetsår sätts.