Välkommen till Brf Engelsmannen 4

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 i Blackeberg

Vad vill du göra idag?

Nyheter från föreningen

Senaste nyheterna / Fler nyheter

Byte av ljuskällor

| Allmänt | No Comments
Byte av ljuskällor i armaturerna i trapphus och övriga publika ytor är i full gång. När detta är klart kommer…

Miljörummet är uppsnyggat!

| Allmänt, Sophantering | No Comments
Idag fick vi våra kärl för glasåtervinning diskade efter åratal av ingrodd smuts. Låt oss hjälpas åt att hålla det…

Entredörren på Holbergsgatan 90 går ej att låsa upp utifrån

| Allmänt, Holbergsgatan 90, Tillfälliga problem | No Comments
Låset reagerar inte när man använder sin bricka för att låsa upp. Dörren på våning ett in mot gården fungerar…
 Få nyheterna direkt till din mail

Händer i föreningen

Kommande styrelsemöten

 • 2021-01-12
 • 2021-02-09
 • 2021-03-09
 • 2021-04-12
 • 2021-05-11
 • 2021-08-17
 • 2021-09-14
 • 2021-10-12
 • 2021-11-09
 • 2021-12-14

Kommande Öppet Hus

Andra händelser

 • 2019-09-03 | Stockholm Exergi stänger av Värme & Varmvatten från 2019-09-03 klockan 21:00 fram till klockan 02:00 2019-09-04.
 • 2019-10-01  | Föreningen tar över driften av garaget från Sthlm Parkering
 • 2019-10-01  | Föreningen byter ekonomisk förvaltare från RB Ekonomi till Fastighetsägarna

Kommande Medlemsmöten

 • Årsstämma 18 maj 2021

Viktiga datum

Nedan följer en översikt av styrelsens arbete, samt vilka datum som gäller för dig som medlem i föreningen.

Januari

 • Bokslutsarbete (ekonomisk sammanfattning, årsredovisning) för föregående år görs.
 • Valberedningen bör påbörja sitt arbete för att föreslå nya styrelsekandidater.
 • De som är intresserade av att sitta i styrelsen bör ta kontakt med valberedningen.

Februari

Värmeprojekt. Termostater och flöden i lägenheterna kontrolleras.

Mars

Medlemmar som vill få ett ärende behandlat på föreningsstämman (årsstämman) bör skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen, så att ärenden hinner gå ut med kallelsen (§20).

April

 • Kallelse till årsstämman får skickas ut tidigast fyra veckor innan årsstämman och senast två veckor innan årsstämman, enligt stadgarna (§19).

Maj

 • Årsstämma i föreningen, före juni månads utgång enl. stadgarna (§19)
 • Ärenden som ska behandlas innan sommaren ska vara styrelsen tillhanda

Juni

Inga aktuella händelser just nu.

Juli

 • Styrelsen har uppehåll vad avser ordinarie styrelsemöten. Ärenden som önskas behandlas på ett styrelsemöte bör skickas in så att de är styrelsen tillhanda inför maj månads möte (för att kunna hanteras och ges besked om under juni månad) eller augusti månads möte.

Augusti

September

Oktober

November

December

Budgeten för föreningens kommande verksamhetsår sätts.