Sammanfattning av några av de ärenden som avhandlats på styrelsemötet:

  • Missnöje med städning av trapphus – teknisk förvaltare har återkopplat
  • Trasiga balkongdörrar – vi tittar på gemensam åtgärd för alla lägenheter
  • Släpp inte in någon du inte känner i miljöstugan. Slänger de sopor som inte får slängas där så går det på den passerbricka som låste upp dörren.
  • Brandskyddskontroll skall göras.
  • Upprensning av cykelrum pågår. Obrukliga cyklar, snowracers, barnleksaker, etc. får inte förvaras i cykelrum.
  • Vi kollar på elstolpar och motorvärmare till fler garageplatser.
  • Växtrester på innergårdens vägg kommer att rensas bort.
  • Det är fortfarande problem med miljöstugan, och saker som slängs där. Eftersom att det inte verkar ske en förbättring trots avstängningar och övervakningskameror kommer vi att titta på hur miljöstugans öppettider kan begränsas. Det är såklart en åtgärd vi inte önskar vidta, men hittar ingen annan lösning. Kreativa förslag tas gärna emot.