Om du inte har möjlighet att närvara på årsstämman och medlemsmötet den 29:e maj, går det bra att lämna en fullmakt till antingen en granne eller styrelsen (s k ombud), om du vill rösta på något särskilt sätt i en fråga.

Ett ombud ska ha en skriftlig, daterad fullmaktshandling i original. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Endast medlems maka/make, sambo eller annan myndig medlem i föreningen får vara ombud.

Fullmakten ser ut såhär:

FULLMAKT
för Ombudets Förnamn Efternamn
att vid föreningsstämman i Brf Engelsmannen 4,
den 29 maj 2017 föra min talan och utöva min rösträtt.

 

Ortnamn den dag/månad 2017.

 

Lägenhetsnummer: _______________

 

_______________________________ (namnteckning)
(namnförtydligande)

Lämna fullmakten till ombudet eller i styrelsens brevlåda.