Holbergsgatan 90Tillfälliga problem

Tvättstugetavlan H90 ur funktion

By 27 juni, 2016 No Comments

Tvättstugetavlan på Holbergsgatan 90 är ur funktion. Det medför att man inte kan komma in i eller boka tvättstugan.

Tips! Denna typ av ärenden går bra att felanmäla direkt till fastighetsskötseln. www.driftia.se Så tar inte felanmälan omvägen via styrelsen. Bra att informera om att man gjort en felanmälan dock.

Felet är nu felanmält.