Allmänt

Vi byter teknisk förvaltare

By 12 september, 2016 No Comments

Vi byter teknisk förvaltare från Driftia till CEMI

Styrelsen hade begärt in ett antal offerter och en arbetsgrupp utsågs för att utvärdera dem.  Efter utvärderingen och ett möte med  representanter för CEMI kom arbetsgruppen fram till   att vi bör anlita CEMI fr o m 2016-09-15.

Sista dagen man som boende kan ringa till Driftia i ett jourärende är söndagen den 11.  september.

Skulle behov av en akut åtgärd finnas i början av vecka 37 v g o tag kontakt med styrelsen på vedertaget sätt.

Vi kommer så snart som möjligt att uppdatera samtliga instruktioner avseende.de nya rutinerna, telefonnumren, etc.