Sammanfattning styrelsemöte 24 maj 2016

Den nya styrelsen har haft sitt första styrelsemöte och valt roller. Den nya styrelsen består av:

Holbergsgatan 90: Lena Pehrsson (vice ordförande, nycklar, mäklarärenden), Besime Uyanik (ekonomi), Jenni Pulli (hemsida, informationsbrev), Franz Fischer (ordförande)

Björnsonsgatan 58: Christer Jägrell (miljöstuga), Patrik Steenhouwer (fastighetstekniska ärenden, övrigt), Emil Söderlund (fastighetstekniska ärenden, övrigt)

Bl.a. diskuterades följande under styrelsemötet:

  • Fortsatta problem med soporna. Många som inte tar hand om soprummet utan ”ser bara till att bli av med sitt” i form av kartonger som inte är ihopvikta, hushållssopor i fel kärl, för stora föremål i kärlen, osv. Förslag: vi summerar samtliga extra kostnader som uppkommer i samband med soprummet (t.ex. frakta bort grovsopor som ställs dit) och fördelar kostnaden på samtliga boende retroaktivt efter det gångna året.
  • Vi kommer att hålla ett extra medlemsmöte den 15 juni pga. det papper med ärenden som skickats in försent för att kunna behandlas på årsstämman.
  • Datum har beslutats för öppet hus och styrelsemöten fram till och med december. Öppet hus äger rum den andra torsdagen i månaden, 19.00-19.30. Se anslag på startsidan för datum. Vi kommer att sammanfatta de ärenden och antal besök som äger rum för att kunna utvärdera nyttan i att ha ”öppet hus”. Vi kommer att sätta upp lappar i husen varje måndag samma vecka som öppet hus äger rum.