Kallelse

Kallelse till extra medlemsmöte

By 30 maj, 2016 No Comments

Tid och plats

15 juni 2016, kl. 19.00 i det nedre garaget

Information

Några dagar efter att årsmöteshandlingarna hade skickats ut till medlemmarna mottog styrelsen ett papper med ett antal yrkanden som skulle tas upp på årsstämman under ”Övriga frågor”. Detta papper inkom dock försent och kunde inte behandlas på årsmötet, då det inte hann skickas med kallelsen.

Med anledning av det hålls ett extra medlemsmöte.

Om du vill ta upp någonting på det här extra medlemsmötet så kan du skicka in ditt underlag senast den 1 juni 2016 till styrelsen.

Det kommer att skickas ut ytterligare en kallelse den 3 juni med samtliga inkomna ärenden presenterade.

Viktiga datum

1 juni 2016

Motioner ska ha inkommit till styrelsen i skriftligt format.

Det innebär i praktiken att du ska ha skickat in, via brev eller via mail, det du vill ska avhandlas på det extra medlemsmötet.

3 juni 2016

Inkomna motioner presenteras.

De motioner som kommit in och som ska beslutas om på det extra medlemsmötet, delas ut till alla boende i brevlådorna.

15 juni 2016

Extra medlemsmöte

Vi behandlar inkomna ärenden enligt lista som läggs i brevlådor och på hemsidan den 3 juni 2016.

Hittills inkomna ärenden

#

ÄRENDEN

1

Efter varje styrelsemöte skall utdrag av detta delges medlemmarna, senast 2 veckor efter mötet.

2

Årsmötesprotokoll skall delges medlemmarna SENAST 3 veckor efter genomfört årsmöte. Sist tog det 4-5 månader! Detta enligt våra stadgar.

3

Kommunikation/information: Mer öppenhet från styrelsen till medlemmarna i föreningen. Sätt upp telefontider så medlemmarna kan nå er. Nuvarande system ”öppet hus” är ej tillräckligt. Speciellt eftersom tiderna för de öppna husen endast finns på hemsidan, vilket gör att man många gånger missar dessa stunder.

4

Inkomna förbättringsförslag/idéer till styrelsen skall redovisas för medlemmarna med motivationen varför inkomna förslag inte beaktas av styrelsen alternativt förslagen bifalles/kommer att genomföras.

5

Mandatperiod för styrelsemedlemmar. Inte rimligt att samma personer sitter för länge. Rullande mandat så att det alltid finns någon ”gammal” kvar.

6

Om någon styrelsemedlem hoppar av under året skall valberedningen omgående informeras om detta. Dessutom bör även alla medlemmar bli informerade.

7

Lång väntan på svar från styrelsen, trots påminnelser.

8

Grovsoporna – Varför tog man bort möjligheten att kunna slänga sådana, utan beslut av medlemmarna vid det extra medlemsmötet i november?

9

Var finns det korrekta underskrivna protokollet från det extra medlemsmötet? Där information om VAD man tog beslut om framgår, inklusive siffror!

10

Hur ska garaget skötas efter september? Säger man upp utomstående, i alla fall tills boende har fått en plats?

11

Revisionsberättelse skall lämnas tillsammans med årsredovisningen.