Första ytterdörren på Holbergsgatan 90

Första ytterdörren har haft ett trasigt relä, därav att den har tagit så lång tid på sig att öppna. Relät är bytt men aptussystemet har tappat kontakten med internet så Vällingby lås kan inte göra ändringen. Felet med internet är felanmält. Därför kommer första ytterdörren vara öppen tills alla fel är åtgärdade.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen