ENERGIPROJEKTET FRÅNLUFTSÅTERVINNING

ENERGIPROJEKTET FRÅNLUFTSÅTERVINNING

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att minska våra omkostnader, och de två största posterna är räntorna och energikostnader. När vi säljer en hyreslägenhet så amorterar vi av på lånen, och för att minska kostnaderna för energi så har vi efter ett extra inkallat medlemsmöte i november startat ett frånluftsprojekt som kommer vara klar i maj.

Energiprojektet handlar om att ta tillvara på energin i frånluften och via värmepumpar tillföra den till det befintliga radiatorsystemet samt tillverka allt varmvatten. Den valda lösningen kommer att kunna producera minst 95% av allt vår varmvatten. Med två st frånluftsvärmepumpar kopplade mot frånluften kan vi ta tillvara på 450.000kWh/år och tillföra det till värmesystemet som producerar varmvatten. Den totala energibesparingen uppgår till ca 385.000 kr/år. Vi minskar även klimatpåverkan, vilket ger en reducering av CO2 utsläpp med 33 750 kg/år.

Styrelsen har i samband med frånluftsprojektet beslutat att genomföra en rensning av befintliga frånluftskanaler. Vi gör det dels för att det har försummats tidigare, dels för att vi inte skall få in smuts i de nya återvinningsaggregaten som skall installeras.

I samråd med leverantören kommer styrelsen att utarbeta en detaljplan med datum och tider när tillträde till resp. lägenhet önskas. Så snart planen är färdig informerar vi därom.

Vid eventuella frågor kontakta gärna styrelsen.

Styrelsen Engelsmannen4