Senast nytt: ENERGIPROJEKTET FRÅNLUFTSÅTERVINNING

AVT byter just nu fläktarna på vindarna och det kan medföra vissa störningar på frånluften. Den kan försvinna under korta perioder.
När de gamla fläktarna byts mot de nya med återvinning, blir det mindre avbrott när man lägger om kanalerna.
Detta kommer att ske from denna vecka och ca 3 veckor framöver.

Hollbergsgatan 90 är rensad och klar och i nästa vecka börjar ventilationen installeras i detta hus. Under denna period kommer det vara reducerad drift på ventilationen.

På Björnsonsgatan 58 byts ventilationsaggregatet under denna och nästa vecka. Även här kommer det bli reducerad drift på ventilationen. Rensning av detta hus pågår just nu.