Den 2016-01-27 besiktades hissarna och godkändes utan några anmärkningar eller säkerhetsbrister på Björnsonsgatan 58 och Holbergsgatan 90.

Styrelsen håller på att teckna ett underhållsavtal med I.T.K