Allmänt

Hyreshöjning 2014

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna är nu klara för Stockholm (läs mer hos Fastighetsägarna Stockholm).  För ytterstaden i Stockholm har det beslutats om en hyreshöjning på 1,3 % (gäller vår förening), och i innerstaden 1,75 %. Hyreshöjningen gäller från 1 april och kommer att aviseras retroaktivt på nästkommande avier för våra hyresgäster.

Läs mer om hyresförhandlingar hos Hyresgästföreningen

Pressmeddelande från Fastighetsägarna Stockholm