Rapport styrelsemöte februari 2013

Här följer en sammanfattning av styrelsemötet den 5 februari 2013:

Taggregistrering

Registreringen av Aptus-brickor är nu klar och avslutad. Listan med registrerade brickor har skickats till vår låsfirma Vällingby Lås som påbörjar sitt arbete med att ta bort brickor som inte har registrerats. När det arbetet är klart kan vi beställa nya brickor till de som behöver. De som har mailat in beställningar redan behöver inte göra det igen, dessa kommer att meddelas när brickor finns för avhämtning. Vänligen observera att det kommer att ta ett par veckor att slutföra arbetet.

Miljöstugan

Tyvärr fungerar det inte särskilt bra med miljöstugan, då det slängs annat bråte där  i form av kläder, granar, grovsopor, snäckor, etc. och även hushållssopor som i sig utgör en hygienrisk. Vi kommer att utvärdera miljöstugan i ytterligare en månad (fram till 1 mars), och om det inte sker en förbättring kommer vi att stänga miljöstugan tills vi kommer på en annan lösning (kameraövervakning, ombyggnation eller något annat alternativ).

Störningsjour

Vi har beslutat att inte anlita en störningsjour pga. frågan om vem som ska kunna ringa och anmäla till störningsjouren samt stå för kostnaden. Däremot gäller fortsatt föreningens ordningsregler, så respektera tiderna för när t.ex. ljudvolymen ska sänkas ifall man har fest. Om det inkommer ett flertal och upprepade anmärkningar kommer vi att vidta åtgärder.

Värmeproblem på Holbergsgatan 90

De boende som fortfarande har kallt i sina lägenheter bör kontakta Driftia omgående för att få det åtgärdat.

Inglasning av balkong

Vi har diskuterat inglasning av balkong och beslutat om att senarelägga detta beslut. Dvs. vi har inte beslutat i sakfrågan (och bestämt varken för eller emot inglasning), men vi kommer inte att glasa in balkongerna nu. Många har fått erbjudanden om inglasning men vi kommer inte att ansöka om bygglov under det första året som bostadsrättsförening.

Avfallskvarn

Liksom med inglasning av balkong har vi valt att avvakta med frågan om installation av avfallskvarnar.

Vinterskydd av garage

Vi håller på att vinterskydda garaget så att inte snö ska bli vatten och förstöra fastigheten och bilarna.

Automatiska dörröppnare

Vi har tagit in och fått offert på installation av automatiska dörröppnare.

Årsmöte

Föreningens årsmöte kommer att hållas den 23 april 2013. Vi återkommer med information, dagordning och kallelse närmare det aktuella datumet. Motioner till styrelsemötet kan skickas till arsmote@engelsmannen4.se. Observera att ärenden som inte finns med på dagordningen när kallelsen går ut inte kan diskuteras på årsmötet.