Allmänt

Beslut angående inglasning av balkonger

Efter ombildningen har det skickats ut erbjudanden om inglasning av balkonger och det har inkommit önskemål till styrelsen från medlemmar om att man önskar glasa in balkongen. Styrelsen har på styrelsemöte den 5 februari behandlat frågan och beslutat att det inte är ett prioriterat projekt för 2013. Styrelsen har inte tagit beslut i sakfrågan utan enbart att andra projekt och investeringar har högre prioritet under året.