Holbergsgatan 90

Värmen höjs med 5-10 grader på Holbergsgatan 90

Tyvärr är det många som har det kallt i sina lägenheter och vi jobbar på en lösning. Den första åtgärden nu är att höja värmen med 5-10 grader för varje s k ”brytpunkt”, dvs. för 0°, -5, -10, -15 och -20.

Vi utvärderar om detta hjälper, i annat fall måste vi byta ut tubcylindrarna och därefter justera i varje lägenhet (stort projekt/kostnad).