AllmäntProtokoll styrelsemöte

Sammanfattning styrelsemöte 14 dec och 18 jan

By 19 februari, 2018 juli 21st, 2018 No Comments

Sammanfattning av några av de ärenden som avhandlades på styrelsemötena:

  • Styrelsen har fått in brev om slutgiltig skatt ska betala i mars.
  • Förvaltningsberättelse skrivs klart till början av februari och skickas till Agenta (föreningens ekonomiska förvaltare) för att inkluderas till årsredovisningen.
  • Alla hyresgäster samt alla de som anmält intresse av att byta lås till balkongdörrarna ska kontaktas med mer information om själva bytet.
  • Styrelsen beslutar att andrahandsuthyrare skall kontaktas för att de skall efterfrågas tillstånd.
  • Mörkt i entrén på Holbergsgatan 90 på kvällarna. Det ska vara upplyst så styrelsen kontaktar Enex och CEMI för att åtgärda detta.
  • Nytt avtal med Securitas som börjar gälla fr.om 1 januari 2018.
  • Fortum har informerat om att priset för fjärrvärme kommer att höjas.