Allmänt

Årsmöte 22 maj

By 18 april, 2018 No Comments

På grund av att styrelsen fått handlingarna sent från Brf Engelsmannen 4 ekonomiska förvaltare
så beslutas det att ändra datum för årsmötet till 22 maj, kl. 19.00 i Kaskad, Blackebergs centrum.

Direkt efter årsmötet hålls extra stämmomöte angående stadgeändringarna.