Protokoll styrelsemöte

Protkollutdrag styrelsemöte 12 september 2016

By 20 september, 2016 No Comments

Nedan följer en sammafattning av vad som diskuterades på styrelsemötet:

 • Vi har amorterat 2 miljoner på våra lån, och bundit om ett lån på 4 år med en ränta på 1,45 %. Nästa lån á 45 miljoner går ut nästa år.
 • Diverse hyresgästärenden
 • Garage-projektet har diskuterats. Mer information kommer senare.
 • Vi ska ordna välkomstbrev till nya boende.
 • Förbud mot hundrastning-skyltar rivs kontinuerligt ner
 • Tvättstugepanelen på Holbergsgatan 90 behöver och kommer att bytas
 • Porttelefoni – byte & ev. uppgradering
 • Inbrott i källarförråd. Åtgärder vidtas för att täta öppningen mot cykelrummet som tidigare haft enbart galler.
 • Vi kommer att ha extra medlemsmöte den 11 oktober kl. 19.00. Ev. ärenden som önskas tas upp på medlemsmötet ska ha inkommit senast den 25 september till info@engelsmannen4.se.
 • Mal i förrådet på Björnsonsgatan 58

Ärenden från medlemmar som diskuterats:

 • Cykelställ, garage, välkomstbrev, kontaktuppgifter på hemsidan, anslagstavlor, bytes-hylla i soprummet