Allmänt

Information om extra medlemsmöte

By 20 september, 2016 No Comments

Vi kommer att ha ett extra medlemsmöte den 11 oktober kl. 19.00. Bland annat kommer följande ärenden att tas upp:

  1. Miljöstugan: Ekonomiskt beslutsunderlag för hur vi gör med problemen i miljöstugan. Alternativen är:
    1. Extra avgift som fördelas retroaktivt på avgiften/hyran efter att verksamhetsåret är slut.
    2. Övervakningskamera i miljöstugan
    3. Container för grovsopor ett par gånger om året
  2. Digitala anslagstavlor eller större anslagstavlor, med möjlighet till köp/sälj-annonser för boende
  3. Diskussion kring beslut om att förlänga staketet som kommer från den övre gårdsplanen, där marken nu är helt nedtrampad. Gäller alltså gångvägen från parkeringsplatserna som är ovanför garaget, och som går upp till gården med grillarna.
  4. Uppgradering av porttelefonisystem inkl. kostnader för detta. Rutiner för inpassage etc.

Ärenden som du som boende vill ta upp ska ha inkommit senast den 25 september till styrelsen, för att kunna avhandlas på det extrainsatta medlemsmötet.