Protokoll styrelsemöte

Ny styrelse & styrelsemöte maj 2014

Ny styrelse

Årsstämman är nu klar och ny styrelse har valts för Brf Engelsmannen 4 för verksamhetsåret 2014-2015.

Den nya styrelsen består av:

 • Lena Pehrsson – ordförande (Holbergsgatan 90)
 • Besime Uyanik – kassör (Holbergsgatan 90)
 • Jenni Pulli – sekreterare, informationsansvarig (Holbergsgatan 90)
 • Franz Fischer – försäkringar (Holbergsgatan 90)
 • Alexander Naumov – tekniska frågor (Holbergsgatan 90)
 • Ulf Klingholm – miljöstuga och avfallshantering (Björnsonsgatan 58)

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här.

Anette Nygårds har slutat i styrelsen.

Styrelsen har haft ett första möte den 7 maj där roller och ansvarsområden har fördelats översiktligt. Styrelsen kommer nu att ta tag i pågående och kommande projekt och fördela ansvarsområden kring dessa.

De mest akuta ärenden som meddelats kommer att följas upp direkt.

Protokoll från årsstämman och medlemsmötet kommer upp under veckan.

Sammanfattning styrelsemöte

 • Balkonginglasningarna är nästan klara. Till hösten kommer vi att gå ut med en ny intresseförfrågan.
 • Vi kommer att genomföra en obligatorisk ventilationskontroll under maj.
 • Vi kommer att påbörja ett omfattande budget- och avtalsarbete för att få ordning på föreningens ekonomi. Vi kommer att se över befintliga avtal med leverantörer, våra lån och våra försäkringar samt göra en hållbar budget.
 • Vi fortsätter att jaga Anticimex för att få ordning på problemet med råttorna.
 • Vi kommer att se över den direkta utemiljön för de som bor på något markplan (klippning av häckar, sätta upp staket, etc.) Detta ärende kommer att behandlas i detalj på nästa styrelsemöte.
 • Sophanteringssystemet kommer att ses över tillsammans med kommunen med start den 9 maj kl. 10.00.

One Comment

 • Robert >Brant skriver:

  Hej, såg att uteplats Holbergsgatan 90, bottenplanet har fått snygg staket. Bra, dock förbätring av detsamma var att även sätta plank på baksidan av staketet, täckande insyn i framsidan av detsamma. Detta gör så att insyn stoppas men även att vinden stoppas på ett bra sätt. Hörnet av 90 där damen bo är ett verligt vind hål. Skyddet ska inte vara helt tät då vinden blåses över staketet och ner. Med glapp på bådesidor blir vindfördelad.