Protokoll styrelsemöte

Rapport styrelsemöte april 2013

En kort sammanfattning av styrelsemötet den 2 april 2013:

  • Automatiska dörröppnare kommer att installeras på Björnsonsgatan 58, s k armbågskontakter som gör att man kan öppna dörren genom att trycka på en knapp.
  • Nyckelregistreringen är nu klar och alla oanvända/oregistrerade taggar är borttagna ur systemet. Vi märker att det har blivit mycket bättre i miljöstugan efter detta och hoppas att det håller i sig för att slippa ta vidare åtgärder.
  • För våra hyresgäster kommer det att ske en hyreshöjning retroaktivt i enlighet med det som Hyresgästföreningen har förhandlat fram. Mer information om detta kommer.
  • Vi vill också poängtera att sena inbetalningar av avgiften/hyran är skäl för uppsägning enligt stadgarna.
  • Vi kommer att anlita en störningsjour. Mer information kommer när avtalet är klart. Det innebär att de boende i föreningen kommer att kunna ringa till störningsjouren när man blir störd av sina grannar.
  • Vi kommer att starta en trädgårdsförening nu inför våren. Intresseanmälningar kommer att tas emot. Trädgårdsföreningen kommer bl.a. att få sköta om rabatterna, buskar, administrera städdagarna och lite annat. Mer information kommer samt anslag i trapphus.
  • De som vill ha information i pappersformat istället för digitalt kommer att få det i fortsättningen. Informera gärna din granne som inte har dator om detta. Man får då lägga en lapp med namn i styrelsens brevlåda.
  • Styrelsen kommer att se över ett eventuellt byta av porttelefonerna, så att det blir lättare att ringa och bli insläppt.
  • Vi kommer att ta in offert på enhetlig fasadbelysning, just nu går vi igenom alternativ som finns.
  • Föreningens årsredovisning kommer att postas till alla medlemmar inför årsmötet den 23 april på Scen Kaskad i Blackebergs centrum.

Datum för nästa styrelsemöte fastställs av den nya styrelsen efter årsmötet den 23 april.