Miljöstugan är nu öppen

Miljöstugan är nu öppen igen. Observera att man alltså inte får slänga grovsopor och man får inte ställa saker runtomkring behållarna. Får det inte plats i behållaren för man försöka igen senare. TV:n som står på golvet är till exempel inte OK att ställa där. Ej heller (jul)granar får ställas i miljöstugan.

Vi utvärderar och ser om miljöstugan fungerar. Om den inte gör det får vi komma på en annan lösning.