Viktigt om registrering av taggar

Vi kommer att, i januari, registrera om alla taggar/aptus-brickor. Det finns väldigt många taggar i omlopp efter Svenska Bostäders tid, och för att inte obehöriga ska komma in i fastigheten och exempelvis kunna slänga sopor i vår miljöstuga, så kommer alla taggarna att registreras på nytt.

Vi kommer under en period att ha tillgång till en koddosa, och då får man komma och lägga sin nyckel på den för att den ska bli registrerad. Vi kommer att finnas tillgängliga ett par kvällar under ett par veckors tid. Därefter avregistreras de taggar i systemet som inte har blivit avlästa av kodapparaten. Viktigt är att du tar med dig ditt köpe- eller hyresavtal samt legitimation, som du ska uppvisa i samband med registrering av taggen.

Vi kommer att informera om detta igen i god tid innan det är dags för registrering, samt skicka ut brev om det till alla kontraktsinnehavare.