Sopor

By 3 december, 2012 januari 1st, 2023 Allmänt, Sophantering

Hushållssopor

Tyvärr blir det stopp i våra soprör när man slänger stora kartonger och annat otympligt i soporna, till exempel pizzakartonger. Om ni har svårt att få er soppåse att gå in genom hålet så kommer ni även att orsaka stopp längre ner i röret. Hålet är till för att markera vilken storlek som får plats i röret, och om ni med våld måste få in soppåsen så kommer det att uppstå problem även senare i hanteringsprocessen. Detta leder tyvärr till att det inte går att få ner fler soppåsar i röret och att det måste felanmälas. Detta kostar både tid och pengar, då sopröret är otillgängligt för övriga boende och det uppstår en kostnad för sopjour. Det i sin tur blir en kostnad som påverkar föreningens ekonomi, och flera stopp i veckan är inte billigt.

Om det är stopp i röret är tipset att gå till sopröret som finns i anslutning till det andra huset (ett par steg längre fram), och se om det är stoppfritt. Släng då dina sopor där. Om det är stopp i båda rören, hör av dig till någon i styrelsen och meddela detta. Förvara dina sopor inne så länge, så slipper vi få problem med råttor och andra skadedjur.

För att undvika stopp i rören kan du t.ex. klippa dina pizzakartonger i mindre bitar (att bara vika dem hjälper inte då de vecklar ut sig), att vika och platta till övriga kartonger som du slänger, och se till att soppåsen problemfritt går in genom sopröret. Det bästa är såklart om du sorterar dina sopor och går till miljöstationerna med kartonger och annat som tar plats. Undvik också att slänga glas och metaller bland de vanliga hushållssoporna.

Ett stort tack till alla er som plockar upp och slänger de sopor som andra har lämnat efter sig. Tack för att ni bidrar till en trevligare miljö i vårt hus!

PS. Glöm inte att ni inte ska ställa era hushållssopor utanför lägenhetsdörren, behåll soporna inne. Dels pga. lukt men även pga. framkomlighetsproblem vid t.ex. brand.