Angående motion om eluttag i cykelrum

By 21 maj, 2023 Allmänt

Styrelsen fick in en motion inför årsstämman gällande att installera eluttag i cykelrum för laddning av el-cykel. Då motionen inkom för sent för att hinna behandlas korrekt innan/under stämman så tog vi upp den under vårt första styrelsemöte tisdagen 16 maj.

Styrelsen beslutade att inte gå vidare med förslaget eftersom vi inte har utrymme för den investeringen i dagsläget.