OVK uppföljning

By 14 november, 2020 Allmänt

”För att ventilationssystemet ska fungera på bästa möjliga sätt behöver samtliga boende rengöra sina
frånluftsdon i badrummet. Detta behöver utföras för att föreningen skall få en godkänd ventilationskontroll.

Detta behöver göras snarast möjligt.

Här är en video som JM bygg har gjort som visar hur ett frånluftsdon ser ut och hur ni rengör det”.

Med vänliga hälsningar