AllmäntProtokoll styrelsemöte

sammanfattning styrelsemöte 9 augusti, 2018

By 17 augusti, 2018 No Comments
Sammanfattning av några av de ärenden som avhandlades på styrelsemötet:
  • Styrelsen behandlade frågan om borttagning av askkopparna och beslutade att utreda städningskostnader i utomhusmiljön vid våra entréer och när den frågan är löst plocka bort askkopparna under en prövoperiod på 6 månader.
  • Styrelsen beslutade att amortera på befintliga lån med 2 miljoner kr.
  • Styrelsen beslutade om förslag till stadgeändringar som kommer tas upp på ordinarie föreningsstämma 2019
  • Styrelsen tog beslut om förslag till ändrade ordningsregler som kommer tas upp på ordinarie föreningsstämma 2019.
  • Ordförande kommer kalla till separat möte med Valberedningen för att påbörja arbetet med att ta fram en arbetsordning för denna.