Sammanfattning styrelsemöte 10 april & påminnelser

Påminnelser till boende

 • Det är inte tillåtet att skaka mattor från balkongen. Detta står också i informationen på hemsidan under ”Balkong”.
 • Rastning av hundar är inte tillåten på gräsmattan mellan husen, och inte heller vid grillarna. Vänligen respektera detta.

Sammanfattning av styrelsemötet den 10 april

 • Hyresförhandlingarna är klara och det kommer att ske en hyreshöjning retroaktivt för dem som är hyresgäster i föreningen (gäller ej bostadsrättsägare). Hyreshöjningen är 0,7 % och debiteras retroaktivt från januari.
 • Övervakningskamerorna i miljöstugan har gett resultat. Hittills är en lägenhet avstängd från miljöstugan, då upprepade överträdelser skett. Ett antal lägenheter har fått en första skriftlig varning. Det är inte tillåtet att slänga tröjor i elektroniksoporna, att lägga plast-/sopsäckar med hushållssopor i plastinsamlingen.
 • I september kommer ett av föreningens största lån att läggas om.
 • Garageuppsägningen är på gång.
 • Ingången på plan 1 på Holbergsgatan 90 är nu fixad.
 • Anslagstavlor kommer att monteras. Fästanordningen var felaktig och behövde bytas, därav dröjsmål.
 • Cyklar skall vara uppmärkta senast den 1 maj. Därefter kommer omärkta cyklar att forslas bort. Pulkor och annat som finns i cykelförrådet ska förvaras i ens privata förråd. Vi kommer att rensa bort även sådant.
 • Bokningen av tvättstugan är nu igång. Inloggningsuppgifter delas ut i brevlådorna i morgon.
 • Växtresterna på garagets vägg kommer att tas bort.
 • Det går bra att närvara på styrelsemötet/rösta genom att lämna en fullmakt. Detta kommer att informeras om också i samband med kallelsen. Årsstämman är den 29 maj.
 • Vi kommer inte att tagga om alla boendebrickor, däremot har vi rensat upp bland Svensk Direktreklam och Bring, som har onödigt många brickor. Detta kommer att minska antalet brickor i omlopp.
 • På årsstämman kommer nuvarande styrelse att föreslå en arvodeshöjning. Detta eftersom att styrelsen har räknat på nedlagd tid, såväl dag- som kvällstid samt helger, och kommit fram till att det är ungefär en heltidstjänst per person som läggs ner på styrelsearbetet fördelat över ett år. Vi tycker att detta också således skall motsvaras av ett arvode motsvarande en heltidslön. Vi kommer därför föreslå en arvodeshöjning till 20 000 kr beräknat på sju styrelseledamöter. Detta bl.a. med bakgrund av nedlagd tid, kommande nya administrativa uppgifter samt Fastighetsägarnas arvodesundersökning.
 • Vi kommer att beställa e-faktura, så att avgifts- och hyresavierna kan komma direkt till ens Internetbank.