Sammanfattning av styrelsemötet den 9 januari 2017:

 • Dörren på våning 1 på Holbergsgatan 90 har dröjsmål innan den låses upp. Åtgärd är på gång. Ha tålamod och ryck ej i dörren, utan vänta lite extra länge så låses den till slut upp.
 • De som har avfallskvarn bör kontrollera så att det inte läcker vatten från avfallskvarnen, så att fuktskada kan uppstå.
 • Dåligt lukt i badrummen på Björnsonsgatan 58. Följs upp, återkommer.
 • Kallt i lägenheterna på Björnsonsgatan 58. Följs upp, återkommer.
 • Föreningen kommer inte att göra Aptus-brickorna/-taggarna gratis och inte heller införskaffa maskin för att registrera sådana, enligt enhälligt beslut på styrelsemötet.
 • Arbete inför årsstämman pågår, bl.a. förvaltningsberättelse och stadgeändringar. Mer information kommer.
 • Trappuppgångarna håller på att snyggas till på våning 1 till och med 3. Kantlister och målning.
 • Det är fortfarande inte tillåtet att slänga snö från balkongen.
 • Det smyger in en katt ibland i garaget på nedre plan. Var uppmärksamma så att katten inte t.ex. ligger ovanpå ett bildäck eller liknande, där den letar efter värme.
 • Tänk på att se till att alla dörrar går i lås i både husen och i garaget, så att vi undviker inbrott och skadegörelse. Skrapa gärna bort snö som förhindrar att dörrar går i lås. Tack för hjälpen!
 • Många har hört av sig angående ordningsreglerna och avsnittet ”kamphund”. Ordningsreglerna i vår förening följer/syftar till det som är lagstadgat i svensk lag: Lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150). För den som är intresserad kan lagtexten läsas på denna sida i PDF-format. Lagtexten (19 §) finns även att läsa på denna sida (klicka här).