Allmänt

Renoveringar i lägenheter & välkomstbrev

By 19 juni, 2013 december 22nd, 2016 No Comments

Vi ber medlemmarna i föreningen uppmärksamma att större renoveringar måste föranmälas till styrelsen. T.ex. renoveringar av kök och badrum samt modifieringar av bärande väggar måste godkännas av styrelsen. Hantverkare som utför VVS- och elarbeten måste lämna in intyg till styrelsen, innan arbetet påbörjas.

Omtapetsering och enklare ”ytskiktsrenoveringar” behöver inte godkännas av styrelsen.

Anledning till detta är bl.a. att det kan orsaka problem i ventilationssystemet i husen om man byter ut sin köksfläkt mot fel modell, vattenskador/avloppsproblem, felaktiga inkopplingar av el, etc.

Tvättmaskiner och diskmaskiner får installeras i lägenheten om det görs på ett fackmannamässigt sätt, dvs. alla slangar ska vara korrekt installerade och diskmaskinen ska ha droppskydd.

Tänk på att den kollektiva bostadsrättsförsäkringen inte gäller om inte ovanstående villkor uppfylls.