Allmänt

Viktigt, försäkring upphör !

By 30 juni, 2024 No Comments

Styrelsen har tagit beslutet att från och med förnyelsedatumet för fastighetsförsäkringen plocka bort det kollektiva bostadsrättstillägget ur försäkringen. För dig som boende i föreningen innebär det här att du måste lägga till bostadsrättstillägget i din hemförsäkring och bekosta det på egen hand om du inte redan har ett sådant tillägg.

För att göra det kontaktar du ditt försäkringsbolag och ber att få lägga till ett bostadsrättstillägg i din hemförsäkring. Det är väldigt viktigt att du lägger till detta tillägg från och med datumet som anges nedan. Utan detta tillägg står du utan skydd och därmed ersättning för bland annat ytskikt vid en vattenskada, vitvaror och andra byggnadsdelar i din bostadsrätt.

Datum för upphörande: 2024-09-01

Önskas ytterligare information om detta eller har ni frågor om hur ni ska gå tillväga för att teckna detta tillägg i er hemförsäkring så är ni varmt välkomna att kontakta styrelsen på info@engelsmannen4.se.

Vänligen

Styrelsen i BRF Engelsmannen 4

 

Important, insurance ceases !

The board has decided that starting from the renewal date of the property insurance, the collective tenant-owner supplement will be removed from the insurance. For residents in the association, this means that you must add the tenant-owner supplement to your home insurance, if not already included, and cover it individually.

To do this, contact your insurance company and request to add a tenant-owner supplement to your home insurance. It’s crucial to add this supplement from the specified date below. Without it, you won’t have protection or compensation for items such as surface materials in case of water damage, appliances, and other building components in your apartment.

End date: September 1, 2024.

If you need further information or have questions about how to include this supplement in your home insurance, feel free to contact the board at info@engelsmannen4.se.

Best regards,

The Board of BRF Engelsmannen 4