Allmänt

Avgiftshöjning från och med januari 2024

By 20 november, 2023 No Comments

Styrelsen har nu haft budgetmöte inför 2024. På mötet konstaterade vi att vi kommer att ha stora kostnadsökningar framöver för bl.a. räntor, fjärrvärme mm. För att klara dessa ökade kostnader och hålla budgeten i balans beslutade vi att höja avgiften för medlemmarna i föreningen med 10%. Detta kommer att ske från och med januari 2024.

För er som hyr bostad av föreningen kommer inte den här höjningen att gälla utan hyran förhandlas separat på sedvanligt sätt och meddelas när det är klart.

Styrelsen