Protokoll från årsstämman 2022

Hej,

Styrelsen håller just nu på att förbereda årets stämma som planeras bli i maj. Kallelse kommer att skickas ut när vi vet exakt tid.

Här finns protokollet från 2022 (förra årets) stämma.

arsstamma-20212022