Återöppning av miljöstugan

By 15 november, 2022 Allmänt, Sophantering

Från tisdag 15 november öppnar miljöstugan igen. Nu hoppas vi att alla ställer upp på att hålla snyggt, samtidigt ökar vi tömningen av pappersförpackningar till 2 gånger i veckan.

Reglerna för miljöstugan är:

  • Alla kartonger oavsett storlek ska rivas isär eller trampas ihop
  • Tetrapack burkar och flaskor bör rengöras för att slippa lukten
  • Endast anvisade artiklar får slängas i respektive kärl, allt annat avfall behöver ni själva åka till återvinningscentral och lämna!

Vi kommer samtidigt ha nolltolerans, vilket innebär om reglerna bryts får ni själva betala kostnaden för transport och sortering av felaktigt hanterat avfall. Vid upprepning stängs du av från miljöstugan i 1-3 månader.

Vi vill även passa på att påminna er om att Miljöstugan är kameraövervakad.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

Recycling room reopening

From Tuesday 15th of November, our recycling room will open again. Now we hope that everyone agrees to keep it tidy, at the same time we increase the intervall of emptying paper containers to 2 times a week.

Rules for the recycling room:

  • All cartons regardless of size should be torn apart or folded together
  • Tetrapack, cans and bottles should be cleaned to avoid smell
  • Only designated articles may be thrown in the respective container, all other waste you need to visit a recycling center and drop off!

At the same time, we will have zero tolerance, which means that if the rules are broken, you have to pay the cost of transport and sorting of improperly handled waste. If repeated you will be banned from our recycling room for 1-3 months.

We would also like to remind you that the recycling room is under camera surveillance,

Sincerely

The board