Rensning av cyklar och barnvagnar

Det är trångt i cykel och barnvagnsrummet samt i cykelställen utanför. Vi gör därför en översyn och märker upp alla cyklar och barnvagnar med blå tejp.

Var vänlig tag bort tejpen om  du vill behålla din cykel eller barnvagn.

Gör detta före 25 juni. Om tejpen sitter kvar kommer objektet att betraktas som övergivet och transporteras bort.

 

Bicycles and strollers

It is crowded in the bicycle and pram room and in the racks outside. We therefore do a review of both rooms, which means that both bikes and prams are marked with blue tape.

Please remove the tape if you want to keep the bike or stroller.

Do this before June 25. If the tape remains, the item will be considered as abandoned and will be transported away.

 

Styrelsen för BRF Engelsmannen 4