Avgift för IT/bredband

By 10 mars, 2021 Allmänt

För medlemmar i föreningen kommer från och med april i år avgiften för IT/bredband (48kr) att slås ihop med avgiften för lägenheten. På avierna kommer alltså posten för IT/bredband att försvinna men posten Årsavgift bostad kommer öka med motsvarande summa. Det blir således ingen prisförändring utan bara en något renare faktura.

För den som hyr sin lägenhet blir det i nuläget ingen förändring.