För att boende i våra fastigheter ska känna sig trygga så har styrelsen beslutat om att återskaffa störningsjouren. Vi har valt Securitas som entreprenör.

Störningsjouren ringer ni till på 010-470 10 00.

Om du utsätts för allvarliga störningar i ditt boende eller om du märker att obehöriga befinner sig i fastigheten kan du ringa vår störningsjour. Vi har avtal med Securitas som vid behov skickar en väktare.

Så här gör du

Om du blir störd ska du i första hand ta kontakt med din störande granne direkt. Om grannen fortsätter att störa så kontakta störningsjouren (se telefonnummer ovan).

När du ringer störningsjouren måste du uppge följande information:

  • Ditt eget namn, din adress och ditt telefonnummer
  • Namn och adress till den som stör

Störningsjouren åker inte ut på anonyma anmälningar men självklart berättar inte väktaren vem som har gjort anmälan.

Vad är en störning?

Människor har olika referensramar. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. En del är kvällsmänniskor, andra trivs bäst i arla morgonstund. För att ett myller av människor ska fungera tillsammans och trivas bra krävs därför att man tar hänsyn till varandra inom de egna väggarna och i gemensamma utrymmen.

Mellan klockan 22:00 och 07.00 bör man ta extra hänsyn och vara lite tystare.

Vi har ganska få störningsfall och de flesta är i samband med att någon firar en högtidsdag och festen blir lite för högljudd. Ska du ha fest rekommenderar vi därför att du informerar dina grannar i förväg och att du ser till att sänka ljudet på stereon när kvällen blir sen.

Vad händer efter en störning?

Vi får en skriftlig rapport från vaktbolaget vid alla störningsanmälningar och har det varit en allvarlig störning så kontaktar vi den boende som har stört. Är det första störningen blir det ett telefonsamtal eller ett enkelt varningsbrev. Om det är en särskilt allvarlig störning eller en upprepad störning lämnas en skriftlig varning i form av ett anmaningsbrev (anmaning att vidta rättelse, dvs uppmaning om att sluta störa). När vi skickar ett anmaningsbrev skickas också en kopia till socialförvaltningen i enlighet med hyreslagens regler.