Allmänt

Påminnelse: Bredband via Stockholms Stadsnät

By 11 augusti, 2020 No Comments

Styrelsen skulle vilja påminna alla medlemmar om att avsluta sina bredbandsabonnemang om detta inte redan gjorts. Brf Engelsmannen 4 har tecknat avtal med Stockholms Stadsnät om bredband. Stockholms Stadsnäts underleverantör ERNET AB kommer montera tjänstedelare XG6846 hos alla boende 25-26 augusti. Alla boende kommer få mer information om monteringen direkt via Stockholm Stadsnät.

När bredbandet är driftsatt i kommer du tillgång till Internet med hastighet upp till 1000/1000 Mbit.  Kostnaden för bredbandet kommer ingå i nuvarande månadsavgift/hyra.